Нерудні корисні копалини (металургія)

Нерудні корисні копалини для металургії До цієї групи належать: вапняк флюсовий; глина для вогнетривів; доломіт для металургії; кварцит та кварц для вогнетривів; магнезит; пісок формувальний; плавиковий шпат; сировина високоглиноземна (дистен + силіманіт); ставроліт.

Родовища флюсових вапняків зосереджені в межах Донецької складчастої споруди, Українського щита та Кримської складчастої області.

Україна володіє величезними запасами вогнетривких глин, розвіданих в межах Донецької складчастої споруди, Українського щита і Дніпровсько-Донецької западини. Основним районом їх поширення є Донецька складчаста споруда, де зосереджена більша частина запасів України. Глини придатні для виробництва вогнетривких виробів, які використовуються в чорній металургії, у машинобудуванні, хімічній, нафтопереробній та інших галузях промисловості.

Родовища доломіту для металургії виявлені в межах Донецької складчастої споруди, Українського щита та Карпатської складчастої області.

Для виробництва вогнетривів – динасу, муліту, мертелю, феросплавів та кристалічного кременю використовуються кварцити, кварцитоподібні пісковики та пісок кварцовий з вмістом кремнезему понад 96%. Промислові поклади кварцитів виявлені в межах Українського щита, кварцитоподібних пісковиків – у відкладах Дніпровсько-Донецької западини, кварцового піску – в межах Донецької складчастої споруди. Споживачами видобутої сировини є металургійні підприємства України і Росії.

Поклади магнезиту зустрічаються тільки в південній і південно-східній частинах Українського щита (Придніпровський блок). Державним балансом обліковується одне родовище талько-магнезиту (Правдинське), яке розташоване на території Дніпропетровської області.

Промислові родовища формувального піску виявлені на північно-західній околиці Донецької складчастої споруди, в Дніпровсько-Донецькій западині, на Українському щиті, Волино-Подільській плиті та на південному схилі Воронезького кристалічного масиву. Пісок формувальний використовується в металургії як основний матеріал (85-95%) при виготовленні ливарних форм і стрижнів. Гірничодобувні підприємства України повністю забезпечують потреби металургійних і машинобудівних заводів усіма марками формувальних пісків, а також поставляють їх країнам СНД.

Поклади плавикового шпату відомі тільки на Українському щиті. Використовується плавиковий шпат у чорній, кольоровій металургії, хімічній та цементній промисловості, у виробництві скла. На сьогоднішній день власні родовища не залучені до промислової розробки.

Україна володіє досить значними ресурсами високоглиноземної сировини (дистен + силіманіт), локалізованими, переважно, в центральній і південно-східній частинах Українського щита та Приазов’ї, де вони представлені силіманітовими гнейсами, кристалічними сланцями та продуктами їх руйнування – теригенними відкладами палеоген-неогевого віку (сарматські та полтавські піски). Використовується високоглиноземна сировина в металокераміці, виробництві високоякісних вогнетривких та лужно-кислотривких виробів. Самостійних родовищ дистен+силіманіт не утворюють, а видобуваються в якості супутнього компоненту разом з основною корисною копалиною – титаном Малишевського, Вовчанського родовищ циркон-рутил-ільменітових руд, а також техногенного родовища Балка Крута (Східна і Західна ділянки).

Ставроліт Ставроліт самостійних родовищ також не утворює, а видовбується в якості супутнього компоненту разом з основною корисною копалиною – титаном Малишевського родовища, а також техногенного родовища Балка Крута (Східна і Західна ділянки), врахованих Державним балансом.

Ставроліт використовується у виробництві вогнетривких та кислотостійких матеріалів, для отримання алюмінієвих феросплавів і в якості плавня в мартенівському виробництві сталі.

Україна володіє досить потужним металургійним комплексом. Його робота, неможлива без відповідного забезпечення цілою низкою і у великих обсягах таких корисних копалин як вапняки, доломітизовані вапняки, доломіти, вогнетривкі глини, кварцити, кварцові піски, пісковики кварцитоподібні, магнезит, плавиковий шпат, високоглиноземна сировина (андалузит, сіліманіт, кіаніт), формувальна сировина (піски і глини).

Забезпеченість металургійного комплексу України власною сировинною базою за вищенаведеними видами корисних копалин не достатня. До гостродефіцитних складових належать плавиковий шпат і магнезит, видобуток яких, незважаючи на виявлені і в різній мірі розвідані запаси Покрово-Киреївського, Бахтинського та Правдинського родовищ, поки не ведеться.

В достатніх об’ємах і на досить тривалий час гірничо-металургійний комплекс України забезпечений власною сировинною базою флюсової сировини, яка займає перше місце за обсягами споживання, формувальною сировиною, вогнетривкими глинами, вторинними каолінами.