Надання спецдозволів

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються Державною службою геології та надр України відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (в разі отримання спеціального дозволу без проведення аукціону) та «Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 (в разі отримання спеціального дозволу за процедурою продажу з аукціону).

1. Першочерговою умовою підготовки отримання спеціального дозволу на користування надрами за безаукціонною процедурою є формування основного пакету документів, який залежить від виду корисної копалини, виду користування надрами.

Всі документи, які готуються надрокористувачем мають засвідчуватись підписом та печаткою підприємства/підписом фізособи.

2. Процедура погодження отримання спецдозволу на користування надрами розпочинається з погодження місцевими органами влади (обласна рада, для корисних копалин місцевого значення – районна).

Пакет документів на погодження складається з документів, склад яких залежить від виду корисної копалини та від виду користування надрами. До обласних рад документи необхідно подавати не менше ніж за 20 днів до проведення сесії. Нерідко заявника запрошують на засідання комісії, що проводиться перед сесією за 7-12 днів, для усного обґрунтування та пояснення необхідності отримання спецдозволу перед депутатами місцевих рад. В деяких областях країни практикується укладання угод про соціально-економічний розвиток регіону, на території якого розташовується площа надрокористування з метою запобігання або відшкодування можливого нанесення збитків на місцевості в результаті робіт.

Порядок погодження отримання спецдозволів на користування надрами обласною радою визначається регламентом погодження конкретної обласної ради.

3. З подачею документів на обласну раду є можливість водночас погоджувати отримання спецдозволу в Міністерстві екології та природних ресурсів України. Процедура погодження регламентується Наказом Мінприроди № 262 від 26.07.11р. Процес погодження відбувається наступним чином: пакет документів подається до Мінприроди, проходить перевірку та підготовку до відправки на державну екологічну інспекцію в області. ДЕІ готує екологічну картку (виключно на підставі листа Мінприроди), Мінприроди в свою чергу розглядає пакет документів з екологічною карткою (в якій зазначено доцільність надання надр у користування) на комісії.

4. Погодження Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (в разі отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку, або видобування корисних копалин) відбувається на підстави подачі зави та пакету документів, копії погодження місцевих органів самоврядування, копії або оригіналу позитивного висновку територіального управління Держгірпромнагляду в області.

5. Після отримання всіх необхідних погоджень формується пакет документів до Державної служби геології та надр України відповідно до додатку 1 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

В робочому порядку проводиться перевірка документів на комплектність, у разі відсутності зауважень документи передаються до ДНВП «Геоінформ України» для проведення експертизи наданих геологічних матеріалів. У разі позитивного висновку щодо підготовленості об’єкту для заявленого виду користування надрами, питання виноситься на комісію Держгеонадр. У разі позитивного рішення надати спецдозвіл на користування надрами, Держгеонадр надсилає лист до УкрДГРІ щодо обрахування початкової вартості спецдозволу. Також, умовою отримання спецдозволу є отримання права на користування геологічною інформацією, що передбачає собою написання листа до Держгеонадр про можливість надання права на користування геологічною інформацією щодо об’єкта надрокористування.

Для отримання спецдозволу необхідно підготувати Угоду про умови користування надрами, що є невід’ємною частиною спецдозволу. Зразки угоди на різні види користування надрами приведені на офіційному сайті Держгеонадр.