RM2 – Проект EuroLithos

logo_EuroLithos Eruopean Ornamental stone resources

(ресурси декоративного каміння Європи)

Декоративне каміння значно сприяло формуванню сільських і міських пейзажів завдяки використанню в будівництві у різні історичні періоди. Декоративне каміння сьогодні є сировиною, що відома по всій Європі, використовуючи величезну різноманітність європейських природних каменів. Проте фактичне використання місцевих і регіональних кам’яних ресурсів у Європі зменшується, так само як і знання про ресурси, традиції та навички. Проект EuroLithos заснований на ідеї, що посилення знань про геологію, якість та історію використання природного каміння в Європі стимулюватиме як більш стале використання кам’яних ресурсів в Європі на користь місцевої промисловості та культурної спадщини, так і правильного управління землекористуванням для охорони декоративного каміння. Проект розглядає кілька аспектів: виявлення і картування типу та якості будівельних матеріалів, а також надання інструментів і протоколів для оцінки та порівняння родовищ. Проект також буде займатися питаннями культурної спадщини, оскільки збереження європейської спадщини та розвиток промисловості взаємозалежні. У проекті буде створено базу знань про декоративне каміння, яка охопить гармонізовані просторові дані про європейські кам’яні ресурси, атлас ресурсів та їх використання, каталог властивостей декоративного каміння та керівні принципи збереження спадщини декоративного каміння.

Виконавці проекту:

 1. NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NGU, Geological Survey of Norway – Норвегія (координатор)
 2. LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P., LNEG – Португалія
 3. SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING SGU, Geological Survey of Sweden – Швеція
 4. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA IGME, Geological Survey of Spain – Іспанія
 5. INSTITOUTO GEOLOGIKON KAI METALLEFTIKON EREVNON IGME, Institute of Geology and Mineral Exploration – Греція
 6. REGIONE EMILIA ROMAGNA SGSS, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna – Італія
 7. REGIONE TOSCANA RT, sistema informativo territoriale e ambientale – p.o. geologia – Італія
 8. GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE GeoZS, Geological Survey of Slovenia – Словенія
 9. GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT GBA, Geological Survey of Austria – Австрія
 10. INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI IGR, Geological Institute of Romania – Румунія
 11. STATE RESEARCH AND DEVELOPMENT ENTERPRISE STATE INFORMATION GEOLOGICAL FUND OF UKRAINE, GEOINFORM – SRDE “Geoinform of Ukraine” – Україна
 12. GEOLOGICAL SURVEY OF IRELAND GSI – Ірландія
 13. INSTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE ISPRA – Італія
 14. HRVATSKI GEOLOSKI INSTITUT HGI-CGS, Croatian Geological Survey – Croatia
 15. Cyprus Geological Survey Department GSD – Кіпр
 16. SERVICE GÉOLOGIQUE DU LUXEMBOURG SGL ‘Geological Survey of Luxembourg’ – Люксембург

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) спрямований на забезпечення належної координації та управління проектом. Це включатиме моніторинг та управління прогресом та якістю досягнень проекту, забезпечення належної координації та зв’язку між робочими пакетами та завданнями, зв’язку з іншими проектами GeoERA, управління фінансовими питаннями та ризиками проекту.

РП2 (поширення результатів) має на меті забезпечення того, щоби проект та його результати були поширені та передані відповідній аудиторії та зацікавленим сторонам. Крім того, це потрібно для забезпечення внутрішнього робочого процесу та спілкування між партнерами. Проект має відношення до великої кількості зацікавлених сторін у різних секторах суспільства, включаючи промисловість, планування землекористування, архітектуру, місцеві та регіональні адміністрації, історики тощо. Це великий виклик для розробки стратегії поширення інформації, спрямованої на досягнення зазначений цілей.  Приклади досліджень, методи та практики, які будуть розроблені в проекті, заслуговують на належне наукове видання, яке буде опубліковано після закінчення проекту.

РП3 (атлас європейського декоративного каміння) спрямований на створення основи та розробку першого видання Атласу європейського декоративного каміння та його інтеграція в Європейську базу знань про сировинні матеріали у тісному зв’язку з інформаційною платформою GeoERA (див. проект GIP-P). “Атлас” стане науково обґрунтованою інформаційною системою, яка буде ідентифікувати, збирати та гармонізувати наявні дані про походження європейського декоративного каміння, зокрема, щодо геології, наявних ресурсів, перспективних ділянок, майданчиків для кар’єрів та питання землекористування з наголосом на ті, які можуть загрожувати або зменшувати використання ресурсів. Крім того, буде створено каталог з видобутку декоративного каміння.

РП4 (каталог властивостей декоративного каміння) має на меті розробку європейської “ідентифікаційної картки” для декоративного каміння, яка забезпечує основну інформацію щодо його складу, фізичних властивостей та критеріїв “ефективності використання”. “Ідентифікаційна картка” стане ядром європейського каталогу (або бази даних) властивостей декоративного каміння. Якщо Атлас буде розглядати геологічний та географічний розподіл декоративного каміння, “ідентифікаційна картка” буде надавати технічну характеристику кожного виду каміння.

РП5 (спадщина декоративного каміння) виходить з того, що взаємодія між ресурсами каміння та людством спричинила багату і різноманітну нематеріальну спадщину, а саме ремесла та навички. Хоча більшість сучасних кар’єрів є індустріалізованими та застосовують досить стандартизовані технології, тут все ще є приклади життя, традиційні ремесла, де каміння видобувається “старим способом”. Для реставрації та збереження культурної спадщини традиційні навички можуть навіть бути необхідними. Більш того, деякі види каміння (наприклад, покрівельні плити) не можуть бути виготовлені без застосування традиційних навичок. Основною метою цього пакету є створення інструментів, які можуть полегшити та сприяти процесу оцінки значення ресурсів каміння. Такі інструменти сприятимуть кращому збереженню спадщини каміння, створенню кращих умов для малих та середніх підприємств та кращому захисту ресурсів каміння у плануванні землекористування.

РП6 (зв’язок із інформаційною платформою) спрямований на забезпечення інтеграції інформаційної структури, створеної у проекті EuroLithos, з інформаційною платформою. Пакет буде сприяти розробці бази даних (каталог властивостей природного каменю) та цифрових архівів шляхом необхідної інтеграції з проектом GIP-P та визначення типів просторових даних (на основі шаблонів INSIRE та Minerals4EU), що мають відношення до ресурсів декоративного каміння та планування землекористування.