IP1 – Проект GIP

logo_GIP GeoERA Information Platform

(інформаційна платформа проекту GeoERA)

Загальна мета проекту GeoERA полягає в інтеграції інформації та знань для підтримки сталого використання надр. Геологічні проекти щодо енергетичних, водних і сировинних ресурсів будуть виробляти велику кількість геологічних даних та інформації, а проект GIP створить спільну платформу для організації, поширення та підтримки цифрових результатів цих проектів.

Платформа включатиме центральну базу даних, метадані, зручний веб-портал та цифровий архів для організації звітів та неструктурованих даних. Портал буде включати в себе можливості для візуалізації складної інформації, напр. 3D/4D геологічних моделей.
Для того, щоби експерти, які впроваджуватимуть платформу, повністю визначили потреби глобального програмного середовища та визначили їх, буде створена робоча група для взаємодії між цими проектами та GIP.

Великі зусилля будуть спрямовані на дотримання європейських та міжнародних стандартів, з тим щоби результати були максимально корисними для всього проекту GeoERA та його зовнішніх користувачів, таким чином максимізуючи загальний вплив проекту. Для забезпечення максимальної сумісності даних та послуг будуть впроваджені такі методи, як “Пов’язані відкриті дані” та багатомовні тезауруси.

Платформа буде заснована на узгодженій архітектурі, яка буде враховувати досвід, накопичений в попередніх проектах з гармонізації даних, що фінансуються ЄС, і буде побудована як розширення Європейської інфраструктури геологічних даних (EGDI).
Велику увагу буде приділено забезпеченню стійкість платформи після закінчення проекту GeoERA.

Виконавці проекту:

 1. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS – Данія (координатор)
 2. Bundesanstalt Für Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR – Німеччина
 3. Nederlandse Organistie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO – Нідерланди
 4. Sveriges Geologiska Undersökning – SGU – Швеція
 5. Geoloski Zavod Slovenije – GeoZS – Словенія
 6. Ceska Geologicka Sluzba – CGS – Чехія
 7. Bureau de Recherches Geologiques et Minieres – BRGM – Франція
 8. Natural Environment Research Council – NERC – Великобританія
 9. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA – Італія
 10. Geologian Tutkimuskeskus – GTK – Фінляндія
 11. Geological Survey of Norway – NGU – Норвегія
 12. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique – RBINS – Бельгія
 13. Department of Communications, Energy and Natural resources – GSI – Ірландія
 14. Instituto Geológico y Minero de Espana – IGME-SP – Іспанія
 15. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine – GeoInform – Україна
 16. Institutul Geologic al Romaniei – GIR – Румунія
 17. Geologische Bundesanstalt – GBA – Австрія
 18. Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna – SGSS – Італія
 19. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT – MBFSZ – Угорщина
 20. Bayerisches Landesamt fur Umwelt – LfU – Німеччина
 21. Laboratorio Nacional de Energia e Geologia I.P. – LNEG – Португалія
 22. Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy – PGI – Польща
 23. Hrvatski Geološki Institut – HGI-CGS – Хорватія
 24. Íslenskar orkurannsóknir – ISOR – Ісландія

Виконавці без фінансування з боку ЄС:

 1. Institouto Geologikon kai Metalleftikon Erevnon (Institute of Geology and Mineral Exploration) – IGME-GR – Греція
 2. Statny Geologicky Ustav Dionyza Stura – SGIDS – Словаччина

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) бере на себе загальну координацію роботи в інших робочих пакетах та технічну і фінансову звітність. Вона також встановить методики, які будуть використовуватися при розробці, забезпеченні якості та документації проекту, а також для розробки керівних принципів для звітування.

РП2 (вимоги користувача) забезпечить повне розуміння вимог інших проектів, визначить головні елементи більшості загальних положень та відповідні розширення для EGDI. Він буде тісно співпрацювати з пакетами взаємодії з інформаційною платформою інших проектів GeoERA.

РП3 (стандарти і проблеми сумісності) аналізує, які моделі даних та служби можуть використовуватися для обміну та зберігання даних, ідентифікованих у РП2. Існуючі моделі даних будуть використовуватися якнайбільше, але в деяких випадках їх можна буде розширити. Крім того, пакет буде розробляти систему перевірки, яка допоможе узгодити дані та послуги з вибраними моделями даних.

РП4 (семантична гармонізація) запровадить технології, які дадуть змогу користувачам даних та послуг, створених у рамках проектів GeoERA, краще знаходити те, що вони шукають, і поєднувати інформацію між країнами та вченими, які використовують різні терміни та мови. Технології включають словники Linked Open Data і SKOS / RDF. Пакет також допомагатиме виконавцям проектів GeoERA зробити свої дані та послуги більш корисними за допомогою цих технологій.

РП5 (архітектура) визначить чітку архітектуру інформаційної платформи з точки зору даних / послуг та системи. Архітектура буде заснована на сучасній архітектурі EGDI.

РП6 (програмне забезпечення, орієнтоване на користувачів) розробить всі інтерактивні компоненти інформаційної платформи як розширення порталу EGDI. Він буде використовувати ітеративний процес, включаючи створення прототипів у вигляді демонстрантів для кожного з проектів GeoERA. Пакет також буде обробляти надходження даних з проектів GeoERA, включаючи перевірку та реєстрацію метаданих.

РП7 (програмне забезпечення, центральна частина) розроблятиме центральні компоненти інформаційної платформи, включаючи центральну базу даних, базу метаданих та системи збору даних на національному та регіональному рівнях. Які дані будуть зберігатися в центральній базі даних, і які будуть доступні безпосередньо з більшості локальних рівнів за допомогою порталу, буде залежати від вимог проектів GeoERA та потреб РП3, РП4 та РП6.

РП8 (підтримка постачальників даних) підтримуватиме постачальників даних від проектів GeoERA у процесі інтеграції та поширення своїх даних, інформації, інтерпретацій та моделей на базі стандартів та сумісності за допомогою інформаційної платформи. Це відбудеться шляхом надання набору інструментів підтримки, каналів та заходів, включаючи керівництва користувача, інструкції, наставницькі мережі, електронне навчання та навчальні семінари.

РП9 (питання сталості) аналізує, яким чином інформаційна платформа може бути підтримана у довгостроковій перспективі (після закінчення GeoERA). Він намагатиметься визначити один або декілька механізмів фінансування та описати модель управління.

РП10 (інтелектуальна власність та проблеми політики даних) розгляне існуючі обмеження щодо відкритого доступу для геоданих, створення звітів про існуюче законодавство про ліцензування, правовий ризик та обстеження для виявлення сфер, що потребують вдосконалення. Цей пакет намагатиметься вирішити поточні проблеми, розробляти стандартні форми для користувачів та постачальників ліцензій. В рамках цього робочого пакету також буде підготовлений План управління даними.

РП11 (поширення результатів) забезпечить прозорість результатів інформаційної платформи, якою зможуть користуватись багато організацій, безпосередньо або спиратись на неї. Завдання пакету призначені для планування та здійснення ефективних заходів з комунікації та поширення, які спрямовані на досягнення цільової аудиторії та спрямовані на сприяння комунікації та прозорій взаємодії з членами консорціуму, проектами, що виконуються паралельно з GeoERA та всіма відповідними платформами та зацікавленими сторонами, під час та за межами GeoERA.