GW4 – Проект VoGERA

logo_VoGERA Vulnerability of shallow groundwater resources to deep subsurface energy-related activities

(вразливість ґрунтових вод до діяльності, пов’язаною з використанням глибинних джерел енергії)

Проект VoGERA буде вивчати взаємовідносини між виробничою діяльністю на великих глибинах та ґрунтовими водами в європейському контексті. Проект буде розглядати можливі наслідки для ґрунтових вод від певних підземних енергетичних заходів (геотермальна енергія, експлуатація нетрадиційних нафти та газу, зберігання відходів) на постійній основі. За допомогою цих доказів буде розроблено підхід до оцінки вразливості ґрунтових вод до промислової енергетичної діяльності, яка може бути застосована в усій Європі, а поглиблене розуміння буде використано для покращення обізнаності керівників та громадськості про ці проблеми. Це допоможе кращому підземному просторовому плануванню та розробці політики для енергетичних заходів, пов’язаних з надрами, стосовно підземних вод, що дозволить захищати ґрунтові води для майбутніх поколінь, одночасно визнаючи необхідність економічного розвитку. Зв’язок із зацікавленими сторонами забезпечить підхід, який відповідає цілям і має максимальний вплив. Концептуальні моделі вразливості ґрунтових вод будуть розроблені на основі наявних даних, інформації та досвіду партнерів GeoERA та попередніх проектів, а також будуть перевірятися на ряді пілотних дослідницьких майданчиків з використанням низки фізико-хімічних, ізотопних та геофізичних методів для визначення та характеристики властивостей забруднюючих речовин та їх впливу на вразливість ґрунтових вод.

Виконавці проекту:

  1. Natural Environment Research Council (NERC), British Geological Survey (BGS) [Project Coordinator] – United Kingdom
  2. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO – Netherlands
  3. Vlaamse Milieu Maatschappij – VMM – Belgium
  4. Belgian Nuclear Research Centre (linked third party of VMM) – SCK•CEN – Belgium
  5. Mining and Geological Survey of Hungary – MBFSZ – Hungary
  6. State Information Geological Fund of Ukraine – GeoInform – Ukraine
  7. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS – Denmark

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) включає керівництво та координацію проекту. Ця робоча частина полягає в тому, щоби полегшити координацію та зв’язок між трьома іншими робочими пакетами та забезпечити доставку результатів та їх врахування. Пакет включає в себе щоденну координацію, бюджетування та витрати, координацію результатів для всього проекту, полегшення комунікації між робочими пакетами, організація загальних нарад, а також повідомлень про це Виконкому GeoERA. У пакеті беруть участь всі виконавці проекту, щоб забезпечити зв’язок між робочими пакетами.

РП2 (технічна координація та поширення результатів) стосується поширення результатів проекту для зацікавлених сторін та громадськості. Це також стосується інформаційної платформи GIP-Р, а отже й інших проектів GeoERA. Пакет також включає розробку плану управління даними, оптимізації для інформаційної платформи  та комунікації, поширення та використання результатів для зацікавлених сторін та громадськості. У пакеті беруть участь керівники інших робочих пакетів, щоби забезпечити ефективні шляхи впливу на інші робочі пакети.

РП3 (розуміння процесу) зосереджено на демонстрації та розумінні конкретних процесів та шляхів взаємодії між заходами з використання енергетичної сировини та підземними водами шляхом перегляду інформації та даних й експериментальних досліджень. Пакет розпочнеться з огляду даних про діяльність з використання енергетичної сировини та її вплив на підземні води, включаючи оцінку інфраструктури та даних, доступних у пілотних областях. На підставі огляду даних будуть заплановані додаткові збір даних та гідрогеологічні та геофізичні дослідження на пілотних ділянках, що забезпечить узгоджену фазу збору даних. Результати будуть поєднані з існуючими даними та використані для аналізу і тестування методології, а також для оцінки вразливості підземних вод, ілюстрованої картами / геологічними моделями для демонстрації слабкої уразливості підземних вод на пілотних дослідницьких майданчиках.

РП4 (концептуальна основа характеристик вразливості) розпочнеться з розробки концептуальних моделей для цілого ряду заходів з використання енергетичної сировини та їх небезпек для підземних вод на основі огляду літератури та досвіду виконавців. Буде розроблено попередній підхід до оцінки ризиків та уразливості підземних вод. Концептуальні моделі та попередня методологія також оцінюватимуться за допомогою зацікавлених сторін та результатів експериментальних досліджень у РП3. Методологія буде переглянута та модифікована відповідно до відгуків як частина процесу оцінювання.