GW2 – Проект TACTIC

logo_TACTIC Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on Groundwater and Adaptation Strategies

(засоби оцінки впливу змін клімату на підземні води та стратегії їх адаптації)

Зміни клімату вже мають широкий і значний вплив у Європі, і це, як очікується, збільшиться в майбутньому. Для зменшення шкоди необхідні детальні оцінки, засновані на глибокому розумінні гідрологічної системи для планування оптимальних стратегій адаптації. Підземні води відіграють життєво важливу роль у внутрішньому водному циклі прісних вод та мають здатність буферувати або посилювати вплив екстремальних кліматичних подій, що спричиняють засуху або повені залежно від властивостей надр та стану системи (суха/волога) перед змінами клімату. Тому розуміння та врахування гідрогеології є важливим для оцінки впливу зміни клімату. Організації геологічних служб у Європі отримують необхідні дані та знання про систему підземних вод, а деякі служби вже мають вагомий досвід використання цього для оцінок змін клімату. Для впорядкування оцінок з метою вироблення гармонізованих результатів у масштабах ЄС та сприяння загальному посиленню оцінок, геологічні служби у проекті TACTIC будуть співпрацювати з метою розвитку дослідницької інфраструктури для покращення та гармонізації оцінок зміни клімату, використовуючи знання та дані про системи підземних вод, які будуть випробовувані в пілотних районах, що охоплюють більшість кліматичних та гідрогеологічних умов в Європі. Забезпечуючи дані та результати для інформаційної платформи для зберігання та візуалізації, TACTIC також буде сприяти легкому доступу до інформації, яка стосується оцінок змін клімату, які можуть бути використані безпосередньо або інтегровані в майбутні системи підтримки прийняття рішень.

Виконавці проекту:

 1. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS – Данія (координатор)
 2. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Geological Survey of the Netherlands) – TNO – Нідерланди
 3. Deltares – DLT – Нідерланди
 4. Hrvatski Geološki Institut – HGI-CGS – Хорватія
 5. GeologianTutkimuskeskus – GTK – Фінляндія
 6. Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – Франція
 7. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR – Німеччина
 8. Mining and Geological Survey of Hungary – MBFSZ – Угорщина
 9. Geological Survey of Ireland – GSI – Ірландія
 10. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA – Італія
 11. Regione Emilia-Romagna – SGSS – Італія
 12. Latvijas Vides, Geologijas Un Meteorologijas Centrs Sia – LEGMC – Латвія
 13. Ministry for Transport and Infrastructure – MTI – Мальта
 14. Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG – Португалія
 15. Geološki zavod Srbije – GSS – Сербія
 16. Instituto Geológico y Minero de España – IGME-SP – Іспанія
 17. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICGC – Іспанія
 18. Sveriges Geologiska Undersökning – SGU – Швеція
 19. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine – GEOINFORM – Україна
 20. Natural Environment Research Council (British Geological Survey) – NERC – Великобританія

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) має на меті забезпечення ефективного управління проектом з урахуванням адміністративних, фінансових, організаційних та наукових аспектів. Основними завданнями є забезпечення спілкування та прийняття рішень між партнерами консорціуму, своєчасного виконання заходів та розробку результатів відповідно до плану проекту, контроль прогрес проекту та виявлення недоліків, координація фінансового та наукового менеджменту та звітності проекту, взаємодія з Секретаріатом GeoERA та Виконавчим комітетом, організація зустрічей та взаємодія з консультативною радою.

РП2 (технічна координація і поширення результатів) розробить план управління даними, щоби зробити продукти проекту доступними, сумісними та багаторазовими; визначить вимоги до інших робочих пакетів для забезпечення сумісності з інформаційною платформою GeoERA (див. проект GIP-P) та тісної співпраці з метою оптимізації доступності даних через GIP; розробить спільні основи для створення протоколів та керівних принципів до оцінки даних щодо зміни клімату; розробить план комунікації, поширення та використання результатів проекту, включаючи соціальні мережі, веб-сайт проекту та наукові журнали.

РП3 (інтегрована оцінка впливу зміни клімату на підземні та поверхневі води) має на меті огляд сучасного використання моделей, інструментів та наявності даних для оцінки впливу клімату та глобальних змін на взаємодію між ґрунтовими та поверхневими водами. Пакет оцінить використання інтегрованого моделювання підземних-поверхневих вод для оцінки впливу зміни клімату на підземні та поверхневі води. Будуть розроблені протоколи та методологічні вказівки для ощирених та узгоджених оцінок впливу зміни клімату шляхом інтегрованого моделювання. Пакет дозволить продемонструвати розробки проекту (інструменти та методи) на прикладах (пілотні ділянки), які будуть охоплювати різні гідрологічні та управлінські особливості в ЄС.

РП4 (оцінка вразливості відновлення підземних вод до змін клімату) дозволить ознайомитись із сучасними технологіями, інструментами, підходами та наявністю даних, щоби оцінити поповнення підземних вод та їх вразливість в умовах зміни клімату. Будуть визначені основні водоносні горизонти у країнах виконавців за допомогою супутникових даних. Пакет дозволить продемонструвати використання методів та інструментів для оцінки фактичного поповнення підземних вод та його еволюції та уразливості водоносних горизонтів під впливом зміни клімату. Будуть використані супутникові дані для оцінки осідання, пов’язаних з відтоком. У пакеті буду побудована загальноєвропейська карта розрахункових чистих опадів та поповнення підземних вод. Будуть розроблені протоколи та методичні рекомендації щодо вдосконаленої та узгодженої оцінки впливу зміни клімату на ґрунтові води за допомогою аналітичних / статистичних та орієнтованих моделей.

РП5 (оцінка вразливості підземних вод до вторгнення солі та морських вод) спрямований на ознайомлення з наявними даними та підходами геологічних служб щодо оцінки стану вторгнення солі та морської води та вразливості підземних вод. Буде розроблено метод, який узагальнить проблеми взаємодії солоних та прісних вод (статус та вразливість) у різних масштабах. У пакеті буде продемонстровано корисність запропонованих методів та інструментів на вибраних пілотних ділянках. Будуть розроблені протоколи та методологічні вказівки для ощирених та гармонізованих оцінок вторгнення солі / морської води.

РП6 (стратегії адаптації підземних вод) включає огляд (сучасний стан та практика) адаптаційних стратегій щодо підземних вод., розробку та випробування нового методу розробки кліматичних сценаріїв та вивчення способів вибору кліматичних сценаріїв для визначення адаптаційних стратегій. Будуть застосовані інтегровані моделі для оцінки впливу адаптаційних стратегій, пов’язаних з мілководдями, залежними та пов’язаними з ними екосистемами, повенями та посухами, а також вторгненням морської / солоної води. Будуть розроблені протоколи та керівні принципи для окремих методів та адаптаційних стратегій.