GE6 – Проект GeoConnect³d

logo_GeoConnect Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support

(транскордонна, міждисциплінарна, різномасштабна рамкова система для комбінування геологічних моделей і даних для оцінки ресурсів та підтримки управлінських рішень)
[в тому числі у зв’язку із розробкою родовищ та використанням енергетичних ресурсів]

Проект GeoConnect³d розробляє та випробує новий методологічний підхід для підготовки та розкриття геологічної інформації для підтримки політики управління надрами. Покращений підхід буде перевірено та завершено в двох регіональних тематичних дослідженнях – регіоні Рур-Рейн та Паннонський басейн. Ці регіональні, транскордонні приклади досліджень вибираються як комплементарні та достатньо відмінні за геологічною обстановкою та ступенем впровадження поверхневої експлуатації та управління, щоб максимізувати їх загальноєвропейську актуальність. Одночасно вони випробовують новий підхід, який вводить два нових елементи, що підвищує розуміння геологічної будови області. Мета полягає в забезпеченні узгодженого геологічного контексту для оцінки прикладних програм та вирішення питань управління надрами. Першим новим елементом є комплексна структура. Ця структура пов’язує разом існуючі моделі різного масштабу та роздільної здатності і пояснює важливість різних структур, що робить геологію зрозумілою для різних зацікавлених сторін, які беруть участь в управлінні надрами. Другий елемент включає так звані гео-прояви. Ці специфічні вирази геологічних процесів висуваються як важливі джерела інформації для покращення геологічного розуміння в тематичних дослідженнях. Анотовані моделі комплексної структури дозволять інтегрувати та оцінювати складні тематичні дослідження. Два регіональні приклади утворюють навчальний матеріал для поглибленої, більш загальної оцінки, що дозволить переглянути та вдосконалити найсучасніші методи. Визначення результатів регіональних досліджень на загальноєвропейському рівні забезпечується тестуванням методологій у двох менших пілотних областях.

Виконавці проекту:

 1. Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Geological Survey of Belgium (Project Coordinator) – RBINS-GSB – Бельгія
 2. Vlaams Planbureau voor Omgeving – VPO – Бельгія
 3. Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek VITO will act as a third party of VPO – VITO – Бельгія
 4. Federalni zavod za geologiju – Geological Survey of Federation of Bosnia and Herzegovina – FZZG – Боснія і Герцеговина
 5. Hrvatski Geološki Institut – Croatian Geological Survey – HGI-CGS – Хорватія
 6. Ceska Geologicka Sluzba – Czech Geological Survey – CGS – Чехія
 7. Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – Франція
 8. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR – Німеччина
 9. Bayerisches Landesamt für Umwelt – LfU – Німеччина
 10. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – Mining and Geological Survey of Hungary – MBFSZ – Угорщина
 11. Department of Communications, Climate Action and Environment (GSI) – GSI – Ірландія
 12. Service Géologique du Luxembourg – SGL – Люксембург
 13. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO – Нідерланди
 14. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – PIG-PIB – Польща
 15. Institutul Geologic al României – IGR – Румунія
 16. Geological Survey of Serbia – GSS – Сербія
 17. State Geological Institute of Dionyz Stur – SGIDS – Словаччина
 18. Geološki zavod Slovenije – GeoZS – Словенія
 19. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine – GeoInform – Україна

Виконавці без фінансування з боку ЄС:

 1. Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – GD NRW – Німеччина

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (управління) надає ефективний та комплексний адміністративний, фінансовий та юридичний менеджмент, який забезпечить успішне виконання проекту. Пакет призначений для забезпечення досягнення всіх цілей проекту з точки зору часу, якості та витрат; здійснення ефективного управління та координації діяльності консорціуму, що гарантує спільне розуміння між партнерами проекту та забезпечення правильного функціонування керівних органів; співпраці з Виконавчим комітетом GeoERA; координації зовнішніх комунікацій із зацікавленими сторонами та науковим співтовариством.

РП2 (взаємодія і методологія) визначить специфікації вимог проекту GeoConnect³d щодо адекватного представлення результатів у інформаційній платформі (див. проект GIP-P), забезпечить внутрішній та між-тематичний обмін результатами та знаннями, розробку, комунікацію та архівування розроблених методів моделювання.

РП3 (пілотний район Рур-Рейн) реалізує і тестує робочий процес, що полегшує транскордонну, міжтематичну оцінка геологічних ресурсів, управління надрами та політичне забезпечення експлуатації георесурсів. Пакет зосереджуватиметься на енергетичних ресурсах, але буде інтегрувати дані, що стосуються ґрунтових вод та мінеральної сировини з метою кращого розуміння природи і походження цих ресурсів та геологічних ризиків і впливу на довкілля процесів експлуатації цих ресурсів.

РП4 (пілотний район Паннонського басейну) ставить за мету побудову транскордонної та міжтематичної геологічної та структурної моделі Паннонського басейну, що охоплює ділянки території з восьми країн, випробування цієї моделі за допомогою анотованої структурної моделі, мета якої – збільшити геологічне розуміння, включаючи транспортування рідин та тепла в геотермальних цілях. Пакет також надасть методи та рекомендації щодо планування та управління надрами.

РП5 (поширення результатів пілотних досліджень) передбачає передачу знань з тематичних досліджень РП3 та РП4 як основи загальноєвропейських рекомендацій; надання пропозицій щодо удосконалених методів прийняття рішень для планування та управління надрами; перевірку застосовності розроблених методів на пілотних дослідженнях меншого масштабу; надання загальних рекомендацій щодо планування та управління надрами.