GE4 – Проект HIKE

logo_HIKE Hazards and Impact Knowledge for Europe

(вивчення небезпечних геологічних явищ та їх впливу у Європі)
[в тому числі у зв’язку із розробкою родовищ та використанням енергетичних ресурсів]

Проект HIKE спрямований на підтримку досліджень та оцінок техногенних небезпек і впливів у всій Європі. Це буде досягнуто завдяки розробці, демонстрації та впровадженню гармонізованих наборів і методологій обробки даних, вивченню випадків використання прикладних програм та обміну знаннями між геологічними службами та зацікавленими сторонами.

Надійний прогноз підземних ефектів у відповідь на діяльність людини (наприклад, вирішення типу ефекту, шанси на виникнення, розташування, масштабності та обсягу) є серйозним технічним та науковим завданням у цьому відношенні. Такі прогнози схильні враховувати великі невизначеності внаслідок надзвичайно складного характеру підземних процесів та неповноти інформації для їх належного оцінювання. Отже, часто важко оцінити ризики, пов’язані з людським та природним середовищем. Геологічні служби та науково-дослідні інститути намагаються зменшити невизначеність і покращувати прогнозування та оцінку індукованих ефектів шляхом моделювання та характеристики надр, вивчення та моніторингу його механічної, хімічної та теплової поведінки та вдосконалення моделей та методологій, що описують процеси у надрах, пов’язані з розробкою родовищ та використанням енергетичних ресурсів.

Виконавці проекту:

 1. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO – Нідерланди (координатор)
 2. Albanian Geological Survey – AGS – Албанія
 3. Geologische Bundesanstalt – GBA – Австрія
 4. Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Geological Survey of Belgium – RBINS-GSB – Бельгія
 5. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS – Данія
 6. Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – Франція
 7. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR – Німеччина
 8. Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg – LBGR – Німеччина
 9. Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt – LAGB – Німеччина
 10. Bayerisches Landesamt für Umwelt – LfU – Німеччина
 11. Islenskar orkurannsoknir – Iceland GeoSurvey – ISOR – Ісландія
 12. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA – Італія
 13. Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna – SGSS – Італія
 14. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – ARPAP – Італія
 15. Lietuvos Geologijos Tarnyba prie Aplinkos Ministerijos – LGT – Литва
 16. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – PIG-PIB – Польща
 17. Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG – Португалія
 18. Geološki zavod Slovenije – GeoZS – Словенія
 19. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine – GEOINFORM – Україна

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) регулює загальну координацію і комунікаційні завдання проекту, включаючи моніторинг прогресу, фінансове управління, проектні рішення, внутрішній зв’язок, централізовану координацію взаємодії з іншим проектами GeoERA і загальним поширенням результатів проекту серед зовнішніх зацікавлених сторін.

РП2 (база даних розломів) зосереджується на розробці бази даних розломів та обробці геометрії та параметрів розломів, встановленні загальної та уніфікованої специфікації застосовуваних характеристик розломів та їх просторового визначення, виходячи з практичних вимог до використання, які визначаються у різних областях та ділянках по всій Європі. Цей пакет також регулює перехресну взаємодію з іншими проектами GeoERA, які забезпечують або ж використовують інформацію про розломи (зокрема, проекти GE2-HotLime, GE5-3DGEO-EU і GE6-GeoConnect3D).

РП3 (методологія оцінки небезпек і впливу) встановлює нові методи вивчення ризиків та екологічного впливу та досліджує додану вартість встановленої інформації у ряді конкретних проектів по всій Європі. Він передбачає розробку методології досліджень небезпеки та впливу в окремих тематичних дослідженнях по всій Європі, вивчаючи механізми, які можуть призвести до небезпечних наслідків (наприклад сейсмічності, осідання, міграції рідини, ущільнення і витоку, потоку рідини та інших типів динамічної поведінки).

РП4 (знання про небезпеки і вплив) пов’язаний з обміном знаннями, кращої практики, пов’язаної з дослідженнями небезпек та екологічного впливу, він визначає поточний стан техніки оцінки небезпеки та впливу у Європі і встановлює рекомендації та платформу для обміну знань і даних між геологічними службами Європи і відповідними зацікавленими сторонами.

РП5 (взаємодія з інформаційною платформою) призначений для взаємодії з проектом GIP-P (інформаційною платформою GeoERA), включаючи технічні вимоги до баз даних та доступу до знань. Цей пакет також відповідатиме за реалізацію Плану управління даними проекту протягом всього терміну його дії.