GE3 – Проект MUSE

logo_MUSE Managing Urban Shallow geothermal Energy

(дослідження неглибоких геотермічних джерел у міських регіонах)

Проект MUSE досліджує ресурси та можливі конфлікти, пов’язані з використанням приповерхневої геотермальної енергії у європейських міських регіонах, і надає зацікавленим сторонам основні геоінформаційні дані за допомогою сучасних веб-інформаційних платформ. На основі спільних методів оцінки ресурсів та конфліктів використання проект  розробляє стратегії управління з урахуванням ефективного планування та моніторингу впливу на навколишнє середовище, які можна використовувати для розробки планів щодо сталого розвитку енергетики. Розроблені методи та підходи будуть перевірені та оцінені разом з місцевими зацікавленими сторонами в 14 міських пілотних областях у Європі, які мають різні граничні умови використання. Результати проекту представляють собою набори методів, підходів та інструментів (веб-інформаційна система), які можуть бути передані в інші міські регіони Європи та адаптовані іншими організаціями.

Виконавці проекту:

 1. Geologische Bundesanstalt – GBA – Австрія (координатор)
 2. Natural Environment Research Council – NERC – Великобританія
 3. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICGC – Іспанія
 4. Hrvatski Geološki Institut – HGI-CGS – Хорватія
 5. Ceska Geologicka Sluzba – Czech Geological Survey – CGS – Чехія
 6. Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – Франція
 7. Geological Survey Ireland – GSI – Ірландія
 8. Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Geological Survey of Belgium – RBINS-GSB – Бельгія
 9. Geološki zavod Slovenije – GeoZS – Словенія
 10. Instituto Geológico y Minero de España – IGME – Іспанія
 11. Sveriges Geologiska Undersökning – SGU – Швеція
 12. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO – Нідерланди
 13. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – PIG-PIB – Польща
 14. State Geological Institute of Dionyz Stur – SGIDS – Словаччина
 15. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine – GEOINFORM – Україна
 16. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS – Данія

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) ставить на меті забезпечити внутрішню взаємодію, реалізацію проекту та звітування для управління програмою GeoERA, підтримку безперервного потоку інформації та робочого процесу всередині проекту, встановити ефективні заходи щодо прийняття рішень та контролю за проектом, впровадження заходів з контролю якості, поширювати результати проект серед наукових та професійних експертів, на рівні місцевого та національному уряду, а також широкої громадськості.

РП2 (технічні аспекти) вирішує питання, пов’язані з використанням приповерхневої геотермальної енергії (ПГЕ) у європейських міських регіонах. Це включає в себе методи геологорозвідувальних робіт для приповерхневих об’єктів, картографування ресурсів та можливі конфлікти використання, геоінформаційне моделювання та моніторинг використання. Він також охоплює інноваційні технічні рішення (передові практики), а також негативні приклади.

РП3 (адміністративні аспекти) розглядає адміністративні та політичні аспекти використання ПГЕ у європейських міських районах. У тісному співробітництві з РП2 (технічні аспекти), РП4 (тестування та реалізація в пілотних областях) та РП5 (цільова аудиторія) він спрямований на оцінку існуючих регуляторних заходів для ПГЕ у Європі з акцентом на пілотних областях, надання науково-обґрунтованих рекомендацій щодо управління використанням ПГЕ у конкретних географічних середовищах міських територій, забезпечення надійної основи для розробки стратегій управління, включаючи весь регуляторний цикл (планування – ліцензування – моніторинг – адаптоване планування), конкретні заходи щодо інтеграції використання ПГЕ для міського енергопостачання та клімату, а також планів дій щодо захисту довкілля.

РП4 (пілотні ділянки) спрямований на оцінку методів геологорозвідувальних робіт (наприклад, геофізичних) та робочих процесів моніторингу ділянок, включаючи сучасні інструменти в реальних міських умовах, тестування та впровадження розроблених спільних методів оцінки та картографування приповерхневих ресурсів геотермальної енергії (отриманих з РП2) у конкретних міських пілотних областях, конфліктів використання, пов’язаних з ПГЕ у конкретних міських пілотних областях, оцінку існуючих заходів регулювання та застосування розроблених методів та концепцій управління (похідних від РП3) для ПГЕ у конкретних міських пілотних областях, підготовку просторових даних в пілотних областях для інформаційної платформи GeoERA (див. GIP-P; разом з WP5).

РП5 (цільова аудиторія) підтримує цільове спілкування із зовнішніми зацікавленими сторонами в пілотних областях та конкретне поширення результатів проекту на базі інформаційної платформи GeoERA (GIP-Р). Він спрямований на створення і тестування графічного інтерфейсу, орієнтованого на кінцевих користувачів, для місцевої влади та інших зацікавлених сторін, розгортання публічно доступних веб-інструментів для відображення просторових наборів даних з пілотних областей, інтеграцію місцевих зацікавлених сторін у пілотних регіонах до процесу розробки та впровадження спеціальних стратегій для управління ПГЕ у міських регіонах по всій Європі, передавання результатів проекту місцевим зацікавленим сторонам для розробки конкретних заходів у пілотних областях шляхом цільових консультацій, семінарів та тренінгів.

РП6 (внутрішня інтеграція) присвячений взаємодії з іншими проектами GeoERA для охоплення таких сфер, як існуючі чи можливі конфлікти використання ПГЕ з водопостачанням, теплопостачанням та видобутком корисних копалин у містах з різними геологічними параметрами, методи та концепції тривимірного 3D-просторового планування в урбанізованих районах, обмін знаннями та гармонізація методів та стратегій,а також організація спільних заходів у пілотних областях, охоплених кількома проектами.