GE2 – Проект HotLime

logo_Hot Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks

(картування та оцінка геотермічних джерел у глибоко занурених карбонатних породах)

Геотермальні системи в глибоко занурених карбонатних відкладах є одними з найбільш перспективних геотермальних джерел з низькою ентальпією в Європі. Окрім кількох областей, де доведено можливість гідротермального виробництва тепла та електроенергії з таких відкладів, їм приділяється порівняно мало уваги, оскільки такі породи сприймаються як “щільні”. Вивчення та розробка глибоко занурених товщ вважаються інвестиціями з високим ризиком, особливо в системах з низькою ентальпією, коли досягнення відповідних температур для геотермальної енергії зазвичай вимагає буріння на глибини понад 3 км. Ефективність геотермальних проектів по зануреним карбонатним товщам суттєво залежить від дебіту підземних вод, що контролюється факторами руйнування та карстифікації. Цей проект визначить загальні структурні елементи використання карбонатних формацій шляхом порівняння геологічних ситуацій, зіставлення даних глибоких свердловин та їхніх нафто- та гідрофізичних характеристик. Послідовна оцінка та обмін знаннями – зближення всіх партнерів із загальним високим рівнем знань – призведуть до уніфікованого застосування найкращих практик для оцінювання, порівняння та розрахунку перспектив геотермальних ресурсів у глибоко занурених карбонатних товщах. При застосуванні у конкретних цільових областях за допомогою 2D або 3D тривимірних відображень та характеристик, ці просторові оцінки допоможуть зменшити ризик започаткування або розробки регіональних проектів, виявити можливі транскордонні наслідки та підтримати стійке управління надрами.

Виконавці проекту:

 1. Bayerisches Landesamt für Umwelt [Project Coordination] – LfU – Німеччина (координатор)
 2. Department of Communications, Climate Action and Environment – GSI – Ірландія
 3. Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek – TNO – Нідерланди
 4. Vlaams Gewest – VLO – Бельгія
 5. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek – VITO – Бельгія
 6. Geologische Bundesanstalt – GBA – Австрія
 7. Regierungspräsidium Freiburg – LGRB – Німеччина
 8. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA – Італія
 9. Geološki zavod Slovenije – GeoZS – Словенія
 10. Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna – RER-SGSS – Італія
 11. Hrvatski geološki institut – Croatian Geological Survey – HGI-CGS – Хорватія
 12. Ministry for Transport and Infrastructure – MTI – Мальта
 13. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – ARPAP – Італія
 14. State Information Geological Fund of Ukraine – GEOINFORM – Україна
 15. Česká geologická služba – CGS – Чехія
 16. Regione Umbria – Servizio geologico – RU – Італія
 17. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICGC – Іспанія

Виконавці без фінансування з боку ЄС:

 1. Royal Belgian Institute of Natural Sciences – Geological Survey of Belgium – RBINS-GSB – Бельгія

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) включатиме повсякденне управління проектом (моніторинг прогресу, зв’язок між виконавцями / робочими пакетами та Виконавчим комітетом GeoERA, фінансове управління, звітування, прийняття рішень). Він також визначить правила та рекомендації для внутрішньої співпраці та забезпечення якості даних і способів їх передавання до інших проектів (користувачів, що надають додаткові дані) та інформаційної платформи (див. GIP-P), буде організовувати наради (внутрішні та разом х іншими проектами GeoERA), забезпечувати інтеграцію зацікавлених сторін, представлення проектів на обов’язкових зустрічах та заходах GeoERA (стартовий, середньостроковий, заключний). Буде підготовлено план управління та контролю даними протягом усього терміну дії проекту та його використання в GIP-P.

РП2 (характеристика і картування) присвячено виконанню досліджень у сфері регіонального картографування та моделювання, характеристиці глибоко занурених карбонатних формацій із визначенням параметрів, важливих для оцінки геотермального потенціалу, обміну знаннями між виконавцями проекту.

РП3 (оцінка і прогнозування покладів) забезпечить кількісну та якісну оцінку очікуваної кількості геотермальної енергії, яка може бути отримана з глибоко занурених карбонатних формацій, що дозволить класифікувати оцінені карбонатні товщі.

РП4 (освоєння карбонатних покладів) буде присвячено вивченню досвіду освоєння і розробки глибоко занурених карбонатних формацій у країнах виконавців та у третіх країнах для вдосконалення майбутніх стратегій розвитку, визначення та зменшення ризиків та підтримки формування політики використання геотермальної енергії, пов’язаної з глибоко зануреними карбонатними утвореннями.

РП5 (поширення знань) має на меті формалізацію отриманого досвіду та знань РП2-4 і перетворення їх на більш загальний підхід до загальноєвропейських рекомендацій, Передбачена також інтеграція зацікавлених сторін з інших областей для ефективної передачі знань за межі територіального охоплення проекту, концептуалізація бази знань.

РП6 (взаємодія з іншими проектами) має забезпечити синергію з іншими проектами GeoERA, що дозволить додатково підвищити його цінність. Взаємодія спрямована на інтенсивне передавання знань для підготовки процесу інтеграції даних та інформації з / до інших проектів для подальшої оцінки їх значення. Ця передача даних повинна бути підготовлена спільно з вимогами інших проектів, оскільки ефективна інтеграція даних залежить від загального розуміння походження даних, обробки даних та обмежень щодо їх використання.

РП7 (взаємодія з інформаційною платформою) призначений для управління взаємодією з проектом GIP-Р та виконання складових Плану управління даними про проект, що стосуються інформаційної платформи. РП7 відповідає за передачу даних проекту згідно вимог інформаційної платформи і, навпаки, забезпечить належне впровадження керівних принципів та стандартів інформаційної платформи у РП2-5.