GE1 – Проект GARAH

logo_GARAH  Geological Analysis and Resource Assessment of selected Hydrocarbon systems

(геологічний аналіз та оцінка ресурсів окремих вуглеводневих систем)

Гармонійний, науково обґрунтований, геологічний аналіз та оцінка звичайних та нетрадиційних вуглеводневих ресурсів допоможе державам-членам ЄС продовжувати перехід до енергетичних джерел з низьким вмістом вуглецю. Це сприятиме прийняттю зобов’язань щодо клімату та дозволить планувати безпечні джерела доступної енергії. Аналіз та оцінка вуглеводнів будуть зосереджені на двох напрямах. У провідній європейській нафтовій провінції – Північному морі – буде проведено геологічний аналіз та оцінку ресурсів нафтових систем Північного моря. Це дослідження включає оцінку традиційних та нетрадиційних нафтогазових ресурсів у найважливішому вуглеводневому басейні Європи. Це дозволить краще зрозуміти та керувати залишковими ресурсами, а також визначати варіанти багаторазового та альтернативного використання надр. Другий напрям стосуватиметься оцінки ресурсів газогідратів на континентальній європейській окраїні. Це покращить розуміння потенційної ролі, яку можуть відігравати газогідрати у майбутньому розвитку енергетичної галузі ЄС, оскільки вони стануть базовою лінією для майбутніх проектів, що стосуються вдосконалення європейської енергетичної моделі, пов’язаної з цим небезпеки та потенціалу геологічного зберігання CO2.

Виконавці проекту:

  1. Geological Survey of Denmark and Greenland [Project Coordinator] – GEUS – Данія (координатор)
  2. Instituto Geológico y Minero de España – IGME – Іспанія
  3. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO – Нідерланди
  4. Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – Франція
  5. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR – Німеччина
  6. Natural Environment Research Council (British Geological Survey) – NERC (BGS) – Великобританія
  7. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine – GEOINFORM – Україна

Виконавці без фінансування з боку ЄС:

Norwegian Petroleum Directorate – NPD – Норвегія

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) здійснює загальну координацію та управління проектом та відповідає за те, щоби всі результати були досягнуті відповідно до погодженого плану робіт. Це, зокрема, включає надання обов’язкових звітів про моніторинг та фінансовий прогрес Виконавчому комітету GeoERA та створення Плану управління даними про проект. РП1 також буде координувати представництво проекту на обов’язкових семінарах GeoERA (стартовий семінар, середньостроковий семінар та заключний семінар). РП1 забезпечить повсякденне управління проектом та можливі рішення, що впливають на проект у цілому.

РП2 (нафтові системи Північного моря) визначить діапазон нафтових систем у Північному морі та створить гармонізовану базу даних про деталі нафтогазових ресурсів, наявних у секторах Великобританії, Голландії, Німеччини, Данії та Норвегії. Робочий пакет надасть узгоджений аналіз традиційних і нетрадиційних ресурсів за допомогою методів, розроблених у проекті EUOGA. РП2 також продемонструє переваги оцінки 3D-моделей, що будуть аналізуватись в проекті 3DGEO-EU (див. GE5). Це включає оцінку небезпеки, пов’язаної із закриттям виснажених родовищ, включаючи багаторазове та альтернативне використання активів та інфраструктури (це також включає небезпеку, пов’язану з розробкою гідратів РП3).

РП3 (оцінка гідратів європейського континентального регіону) створить гармонізовану модель для повноцінної загальноєвропейської інфраструктури даних газових гідратів. Буде розроблено базу даних ГІС, яка включатиме основні спостереження за газовими гідратами (як прямі, так і непрямі), відповідні океанографічні змінні (температура на морському дні, тепловий потік, батиметрія, швидкість осадконагромадження тощо) та модельну потужність стійких гідратів. Цей робочий пакет визначить критичні прогалини знань та надасть інформацію про сфери, що представляють інтерес для майбутніх спільних проектів. РП3 також надасть рекомендації щодо того, як майбутні дані повинні бути зібрані та збережені, щоби бути повністю сумісними.

РП4 (база даних знань): цей робочий пакет буде керувати взаємодією з проектом інформаційної платформи GeoERA (див. GIP-P) і всіма видами обміну даними між проектом GARAH та іншими проектами GeoERA. Тому РП4 буде розробляти та оцінювати всі вимоги робочих пакетів GARAH у відповідності до складових Плану управління даними про проект, що стосуються інформаційної платформи, для забезпечення ефективного та послідовного використання та впровадження результатів проекту в проекті інформаційної платформи GeoERA (див. GIP-P).