Проект GeoERA

GeoERA ДНВП «Геоінформ України» бере участь у проекті «Створення дослідницького середовища європейських геологічних служб для розбудови Геологічної агенції Європи» (GeoERA), що фінансується Європейською Комісією за програмою досліджень та інновацій Horizon2020. Проект GeoERA ініційовано Асоціацією геологічних служб Європи (АГСЄ), в рамках реалізації Стратегії АГСЄ.Це підготовча фаза застосування в геології Статті 185 «Договору про функціонування Європейського Союзу», за якою для вирішення фундаментальних питань виокремлюються окремі науково-дослідні області. Проект GeoERA стане складовою Європейського дослідницького середовища (European Research Area Network – ERA-NET) і має довести, що геологічні служби Європи готові до створення Європейської Геологічної Агенції, яка стане результатом застосування Статті 185 в геології.

Підготовка заявки на проект проводилась упродовж 2012-2016 років за рішенням 33-ї Генеральної Асамблеї АГСЄ (18 вересня 2012 р., м. Відень, Австрія). Кінцеву заявку на проект подано 5 квітня 2016 року, позитивне рішення Європейської Комісії отримано 27 червня 2016 року. Участь ДНВП «Геоінформ України» у проекті GeoERA (ERA-NET) визначена листом Держгеонадр України від 08.08.2014 р. № 11265/01/10-14.

У проекті беруть участь 54 партнери, з яких 33 – геологічні служби країн Європи, і 21 – регіональні організації геологічних служб Бельгії, Іспанії, Італії та Німеччини. Виконання проекту розраховано на 2018-2020 роки. Упродовж 2016-2017 років проводиться оформлення проектної документації та підготовча робота з організації внутрішньої конкурсної тематики в рамках наступних блоків: геоенергетика, гідрогеологія, тверді корисні копалини, інформаційні технології. Роботи за проектом будуть мати суто інтеграційний характер і спрямовані на уніфікацію та гармонізацію національних систем збирання, обробки та обміну геологічної інформації, в тому числі широкого кола родовищ та проявів корисних копалин. В оцінці очікуваних результатів виконання проекту Європейська Комісія, як замовник, виходить із потреби у розробці сучасного високотехнологічного дослідницького середовища як системи оптимального обліку мінеральних ресурсів Європи, довгострокових прогнозів їхнього освоєння, відкритого доступу громадян, державних інституцій, наукових установ та інвесторів до Інтернет-сервісів уніфікованих геологічних відомостей і метаданих про національні джерела первинної геологічної інформації та процедури її отримання.

Координація робіт проводиться в Центрі міжнародного співробітництва (директор – д.г.-м.н. Б.І.Малюк, контактна особа в АГСЄ).

Перейти на сайт проекту GeoERA.