GW1 – Проект HOVER

logo_HOVER Hydrogeological processes and Geological settings over Europe driving dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater

(гідрогеологічні процеси та геологічні фактори, що регулюють поширення розчинених геогенних і антропогенних елементів у підземних водах)

Завдання полягає в тому, щоб отримати розуміння контролю якості підземних вод у Європі, використовуючи спільні експертизу та дані держав-членів ЄС. Проект HOVER спрямований на вирішення питань щодо управління питною водою, здоров’ям людей та екосистем у Європі як щодо геогенних елементів, так і антропогенних забруднювачів шляхом обміну даними, технічного та наукового обміну між європейськими геологічними службами. Знання геологічних умов та розуміння гідрогеологічних процесів буде пов’язано з природною мінливістю якості підземних вод та ризиком перенесення антропогенних розчинних сполук у водоносні горизонти. Для якості натуральної води це включатиме оцінку ризиків для здоров’я та просторову мінливість концентрацій геогенних елементів та використання загального підходу до оцінки термальної та мінеральної води. Для дифузної поведінки забруднюючих речовин буде покращено розуміння екології та розмаїття мікробів і забруднюючих речовин у зоні переходу підземних та поверхневих вод, кількісно оцінено розподіл вікових рівнів підземних вод та час пересування нітратів та пестицидів у підземному середовищі для розробки та оцінки програм моніторингу, тенденцій забруднення та створення карт уразливості водоносних горизонтів у всій Європі. Нові сполуки будуть розглядатися шляхом розробки послідовного підходу до моніторингу забруднюючих органічних речовин підземних вод. Будуть розроблені спільні стандарти, бази даних та карти, а проектні результати включатимуть тематичні карти та інструменти веб-сервісів в загальноєвропейському масштабі та бази даних, доступні через Інформаційну платформу для підвищення рівня обізнаності громадськості та управління підземними водами у масштабах ЄС.

Виконавці проекту:

 1. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO – Нідерланди
 2. DELTARES – DLT – Нідерланди
 3. Geologische Bundesanstalt – GBA – Австрія
 4. Vlaamse Milieu Maatschappij – Flanders Environment Agency – VMM – Бельгія
 5. Federalni zavod za geologiju (Geological Survey of Federation of Bosnia and Herzegovina) – FZZG – Боснія та Герцеговина
 6. Hrvatski Geološki Institut – HGI-CGS – Хорватія
 7. Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment of Cyprus – Geological Survey Department – GSD – Кіпр
 8. Ceska Geologicka Sluzba – Czech Geological Survey – CGS – Чехія
 9. Geological Survey of Denmark and Greenland – GEUS – Данія
 10. Eesti Geoloogiakeskus – Geological Survey of Estonia – EGK – Естонія
 11. Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM – Франція (координатор)
 12. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe – BGR – Німеччина
 13. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen – LBEG – Німеччина
 14. Mining and Geological Survey of Hungary – MBFSZ – Угорщина
 15. Islenskar orkurannsoknir – Iceland GeoSurvey – ISOR – Ісландія
 16. Geological Survey of Ireland – GSI – Ірландія
 17. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA – Італія
 18. Latvian Centre of Geology, Environment and Meteorology – LEGMC – Латвія
 19. Lietuvos Geologijos Tarnyba prie Aplinkos Ministerijos – LGT – Литва
 20. Ministry for Transport and Infrastructure – MTI – Мальта
 21. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – PIG-PIB – Польща
 22. Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG – Португалія
 23. Institutul Geologic al României – IGR – Румунія
 24. Geological Survey of Serbia – GSS – Сербія
 25. Geološki zavod Slovenije – GeoZS – Словенія
 26. Instituto Geológico y Minero de España – IGME-SP – Іспанія
 27. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – ICGC – Іспанія
 28. Sveriges Geologiska Undersökning – SGU – Швеція
 29. State Research and Development Enterprise State Information Geological Fund of Ukraine – GEOINFORM – Україна
 30. Natural Environment Research Council – NERC – Великобританія

Виконавці без фінансування з боку ЄС:

 1. Eesti Geoloogiateenistus – EGT – Естонія
 2. Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique – RBINS-GSB – Бельгія
 3. Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg – LBGR – Німеччина

Реалізація проекту буде здійснюватись у рамках наступних робочих пакетів (РП):

РП1 (координація) здійснює внутрішню організацію консорціуму, прогрес та спілкування, звернення до виконавчої та консультативної ради GEOERA, забезпечує контрактне та фінансове управління, загальну координацію наукової програми.

РП2 (технічне забезпечення і поширення результатів) пов’язаний з розробкою плану управління даними, визначенням інформаційних продуктів та вимог до даних, реалізацією плану комунікацій, поширення та використання результатів проекту.

РП3 (гідрогеохімія і здоров’я) запропонує загальну методологію для виявлення основних геологічних факторів та гідрогеологічних процесів, що регулюють розподіл природних концентрацій (природний фоновий рівень) окремих елементів, включаючи потенційно токсичні геогенні мікроелементи, з тим щоби можна було відрізняти елементи природного походження від антропогенного внеску; гармонізує термінологію та критерії класифікації спеціальних вод (мінеральних, термальних вод) та для водоносних областей з природною високою концентрацією деяких конкретних елементів; запропонує показники, які можуть бути порівнянними по всій Європі, та їх широку геологічну різноманітність, і які можуть бути використані для управління підземними водами; побудує загальноєвропейські інформаційні шари спеціальних вод та показники хімічних аномалій природного походження.

РП4 (процеси біологічного забруднення перехідних зон від підземних до поверхневих вод) сприятиме підвищенню нашого розуміння того, як екологія ґрунтових вод та різноманітність мікробів визначають процеси трансформації забруднюючих речовин на перехідних зонах від підземних до поверхневих вод Європи (П-ПВ); надасть знання про різноманітність П-ПВ та їх потенційне використання для управління підземними водами як перший крок до розробки європейської схеми оцінки екосистеми підземних вод.

РП5 (транспорт нітратів та пестицидів) дозволить розробити атлас геологічних / гідрогеологічних обстановок, пов’язаних з агрохімічним транспортом по всій Європі, і зібрати набори даних, що характеризують ці параметри, що забезпечить концептуальні моделі ключових європейських ділянок. Пакет оцінить час пересування нітратів (Н) та пестицидів (П) та, де це можливо, шаблони уразливості ряду відповідних європейських ділянок для оцінки регуляторних графіків досягнення задовільного статусу та / або зміни напрямку. Для нітратів це стане внеском до загальноєвропейської оцінки вразливості, включаючи моделювання зберігання в ненасиченій зоні. Пакет надасть набори даних, що характеризують транспорт Н та П, у форматі інформаційної платформи (див. проект GIP-P). Будуть розроблені транспортні моделі, здатні відтворювати розвантаження забруднюючих речовин через ненасичену зону та створювати карти часу пересування підземних вод. Також будуть побудовані карти областей потенційної денітрифікації підземних вод.

РП6 (вік підземних вод) дозволить створити гармонізовану базу даних про маркери та показники віку підземних вод, що існують в країнах-членах ЄС, та розробляти різні інтервали часу перебування вод у підземному стані, придатні для класифікації вікових структур та ступеня захисту європейських водоносних шарів на картах та розрізах. У пакеті будуть визначені та описані ряд важливих європейських водоносних горизонтів із значними величинами вікових показників, випадки використання та розробки протоколу ефективної практики щодо застосування вікових показників для оцінки розподілів віку підземних вод у часі та просторі (включаючи керівництво з відбору проб). Пакет продемонструє приклади використання розподілу віку підземних вод для розробки та оцінки програм моніторингу, тенденцій та історії забруднення та еволюції якості підземних вод (хімічного стану). Буде  проведено випробування та розробка нових методів оцінки вікових розподілів підземних вод з часом перебування у підземному стані переважно від 10 до 1000 років.

РП7 (вразливість до забруднення першого від поверхні водоносного горизонту) включає дослідження, порівняння та потенційне продовження індексних методів оцінки рівня вразливості підземних вод до забруднення, розробку бази просторових даних для оцінки вразливості (наприклад, доступні властивості ґрунтів, надр та водоносних горизонтів); оцінка обраної точкової інформації з репрезентативних свердловин та окремих поперечних перетинів для отримання конкретного погляду на гідрогеологічну структуру в загальноєвропейському масштабі та на пілотних ділянках.

РП8 (моніторинг забруднення) буде розробляти послідовний підхід до моніторингу підземних вод органічними сполуками (ОС) з точки зору відбору проб, вибору місця, частоти моніторингу та методології (включаючи аналітичні методи), а також забезпечить ефективність та порівняння даних в різних європейських країнах, геологічних та екологічних умовах.