Мінерально-сировинна база України

Стан запасів родовищ корисних копалин України

Стан запасів родовищ корисних копалин України

В надрах України виявлено понад 20 000 родовищ і проявів з 117видів корисних копалин, з яких близько 8 700 родовищ мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів корисних копалин. Понад 3 000 родовищ з 99 видів корисних копалин освоєно промисловістю.

Горючі корисні копалини

Горючі корисні копалини

Серед відомого комплексу природних копалин, що відносяться до паливно-енергетичної групи, одне з основних з використання в народному господарстві займають горючі корисні копалини. Горючі корисні копалини зустрічаються в природі в газоподібному, рідкому та твердому станах

Металічні корисні копалини

Металічні корисні копалини

Металічна руда – це корисна копалина, що містить цінні метали в кількості достатній для промислової переробки. Група «Металічні корисні копалини» представлена рудами чорних, кольорових, рідкісних, дорогоцінних, рідкоземельних, розсіяних, а також радіоактивних металів.

Неметалічні корисні копалини

Неметалічні корисні копалини

До неметалічних корисних копалин належать усі види мінеральної сировини, які залишаються після відокремлення горючих корисних копалин та руд різних металів. Це найбільш поширена група корисних копалин, яких на території України нараховується від 130 до 150 видів. Більшість неметалічних корисних копалин застосовується у їх природному стані без будь-якої переробки.

Води підземні

Води підземні

В Україні розвідано і затверджено Державною комісією по запасах СРСР, Українською Територіальною комісією по запасах та Державною комісією по запасах України: 550 родовища підземних питних і технічних вод; 232 родовища підземних мінеральних вод; 1 родовище підземних теплоенергетичних вод; 2 родовища підземних промислових вод.

Грязі лікувальні (пелоїди)

Грязі лікувальні (пелоїди)

В Україні розвідано 12 родовищ (14 ділянок) лікувальних грязей. По 9 родовищах розвідані мулові грязі. Це Сакське родовище в АР Крим, родовище “Солоний лиман” в Дніпропетровській області, родовище Ріпне в Донецькій області, родовища Кирилівське і Обитічне в Запорізькій області, Бейкуське в Миколаївській, Куяльницьке в Одеській, “Гопри” та Чаплинське в Херсонській області.

Ропа лікувальна

Ропа лікувальна

В Україні розвідано 3 родовища лікувальної ропи: Сакське родовище в Автономній Республіці Крим, Куяльницьке в Одеській області та родовище «Гопри» в Херсонській області. Ропа Сакського родовища представляє собою прозору, без кольору рідину з мінералізацією від 61,00 до 220,00 г/дм3 і відноситься до міцних розсолів хлоридного магнієво-натрієвого складу.