Руди чорних металів

Чорна металургія До групи чорних металів, поширених на території України, належать руди заліза, руди марганцю, руди хрому. До найважливіших металічних ресурсів відносяться руди чорних металів – залізні, марганцеві та хромові.

Завдяки наявності власної сировинної бази Україна входить до числа країн з найбільш розвиненою чорною металургією. Чорна металургія є однією з базових галузей економіки: доля гірничо-металургійного комплексу України (чорна і кольорова металургія) в промисловому виробництві досягає 27%, а за рахунок експорту металопродукції Україна отримує 40% валютних надходжень.

У надрах нашої країни сконцентровані величезні запаси залізних і марганцевих руд: розвіданих запасів достатньо, щоб забезпечити роботу гірничо-збагачувальних комбінатів країни впродовж 25-70 років.

Розвідані балансові запаси залізних руд України складають біля 20,9 млрд.т. Починаючи з 1991р. спостерігалося різке зниження видобутку залізних руд, що було пов’язане з погіршенням всієї економіки держави. З 2001р. намітилася тенденція підвищення видобутку.

Залізні руди В Україні залізні руди представлені в основному трьома геолого-промисловими типами: багатими магнетит-гематито-мартитовими рудами, залізистими кварцитами та оолітовими бурими залізняками.

Металургійною промисловістю України використовуються багаті руди, збагачувані за простими схемами, магнетитові і кумінгтоніт-магнетитові кварцити Криворізького басейну, Кременчуцького та Білозірського залізорудних районів. Раніше використовувались також бурі (коричневі) залізняки Керченського басейну, але через відсутність на них попиту їх видобуток з 1992р. призупинено.

Важкозбагачувані окислені кварцити, які видобуваються, складуються на території гірничо-збагачувальних комбінатів. В 1979р. було розпочато будівництво Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОРу) для переробки складованих окислених кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів та розвіданих руд Скелеватсько-Магнетитового і Валявкинського родовищ.

За період 1955-1985рр. розвідка більшості родовищ залізних руд та їх верхніх частин була завершена і тому геологорозвідувальні роботи на даний час націлені на вивчення більш глибоких горизонтів, геолого-економічну оцінку запасів за результатами геологорозвідувальних робіт минулих років, дорозвідку та експлуатаційну розвідку родовищ, що розробляються.

Марганцеві руди На території України значні запаси марганцевих руд виявлені в північно-східній частині Причорноморської западини, де вони утворюють Нікопольський марганцеворудний басейн. Рудоносні піщано-глинисті породи приурочені до осадових відкладів олігоценового віку, що залягають майже горизонтально на поверхні порід кристалічного фундаменту, відокремлюючись від них шаром каолінової кори вивітрювання.

За мінеральним складом виділяються три промислові типи марганцевих руд: оксидні, карбонатні та оксидно-карбонатні (змішані).

До складу Нікопольського басейну входять Нікопольське та Велико-Токмацьке родовища, а також декілька невеликих площ та рудопроявів, які розташовані по долині ріки Інгулець. Нікопольське родовище марганцевих руд виступом кристалічного фундаменту розділене на дві відокремлені частини – Східну та Західну. На розвіданих запасах Нікопольського родовища працюють Марганецький ГЗК (Східна частина) та Орджонікідзевський ГЗК (Західна частина).

Хром Хром використовується у феросплавному виробництві, в вогнетривкій та хімічній галузях промисловості. Україна задовольняє потреби за рахунок хромітових концентратів з Казахстану і Росії. Перспективним на хромітові руди в Україні є район Середнього Побужжя, де виділяється більше десяти хромітоносних масивів ультраосновних порід, до яких приурочені родовища – Капітанівське, Липовеньківське та Східно-Липовеньківське.