Елементи розсіяні

Розсіяні елементи До групи перехідних металів (елементи розсіяні), поширених на території України, належить скандій та германій.
На території України скандій як промисловий компонент визначений в апатит-ільменітових та ільменітових рудах родовищ Стремигородської та Іршинської груп – Стремигородському, Торчинському, Злобицькому та в уран-ванадій-скандієвих рудах Жовторіченського родовища.

В рудах родовищ Іршинської групи скандій є супровідним компонентом і ізоморфно пов’язаний з ільменітом, а також темнокольоровими (невідомими) мінералами. При збагаченні руд скандій вилучається в ільменітовий концентрат. Вилучення скандію із ільменітового концентрату в металургійному виробництві освоєно на діючих титано-магнієвих заводах. Використовується скандій у лазерній техніці та для виготовлення суто наукових приладів і апаратів, а також для легування алюмінієвих сплавів при літакобудуванні.

Германій Германій, як супутній корисний елемент, присутній у вугіллі кам`яновугільних родовищ Донецького та Львівсько-Волинського басейнів, а також в лігнітах Закарпаття та залізних рудах Криворізько-Кременчуцької рудної зони. Промисловим джерелом германію до цього часу є лише коксівне вугілля із вмістом германію в середньому 4,5г/т. Починаючи з 1992р. припинене промислове вилучення германію на коксохімзаводах і теплових електростанціях, які використовують коксівне і енергетичне вугілля, внаслідок застарілості обладнання. Погашення (списання) запасів германію, як супутнього елементу, здійснюється внаслідок відпрацювання запасів кам’яного вугілля в Донецькому басейні.