Металічні корисні копалини

Металічні корисні копалиниМеталічна руда – це корисна копалина, що містить цінні метали в кількості достатній для промислової переробки.

Металевою рудою називається гірська порода, що містить у своєму складі один або декілька металів у таких поєднаннях, кількостях і концентраціях, при яких можливе і доцільне їх вилучання при сучасному рівні збагачувальної і металургійної техніки.

Група «Металічні корисні копалини» представлена рудами чорних, кольорових, рідкісних, дорогоцінних, рідкоземельних, розсіяних, а також радіоактивних металів.

Руди чорних металів

До групи чорних металів, поширених на території України, належать руди заліза, руди марганцю, руди хрому.

Руди кольорових металів

До групи кольорових металів, поширених на території України, належать руди алюмінію, руди міді, руди нікелю, руди свинцю та цинку, руди титану.

Руди дорогоцінних металів

До групи дорогоцінних металів, поширених на території України, належать руди золота, руди платини та платиноїдів, руди срібла.

Руди рідкісних металів

До групи рідкісних металів, поширених на території України, належать руди берилію, руди ванадію, руди вольфраму, руди гафнію, руди кадмію, руди кобальту, руди літію, руди молібдену, руди олова, руди ртуті, руди стронцію, руди танталу та ніобію, руди цирконію.

Руди рідкісноземельних металів

До групи рідкісноземельних металів, поширених на території України, належать ітрієві лантаноїди та ітрій.

Руди радіоактивних металів

До групи радіоактивних металів, поширених на території України, належить уран.

Елементи розсіяні

До групи перехідних металів (елементи розсіяні), поширених на території України, належить скандій та германій.