Інформаційна система

У ДНВП «Геоінформ України» створена та діє інформаційна система користування надрами, в рамках якої виконуються роботи з обліку, зберігання та аналітичної обробки статистичних, геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних результатів досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази.

Складові частини інформаційної системи користування надрами

Складові частини інформаційної системи користування надрами

Інформаційну основу системи складають функціонуючі в ДНВП “Геоінформ України” бази даних:

 • Державного балансу запасів корисних копалин.
 • Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин.
 • Державного водного кадастру (підземні води).
 • Екзогенних геологічних процесів – складова УІАС НС.
 • Державної реєстрації геологорозвідувальних робіт.
 • Фонду геологічних матеріалів.
 • Геологічної та геофізичної вивченості території України.
 • Надрокористування.
 • Мінерально-сировинної бази регіонального рівня.
 • Реєстру нафтогазових свердловин.
 • Резервних та перспективних ділянок вугільних родовищ.
 • Довідників по стану мінерально-сировинної бази України.
 • Системи обробки організаційної та техніко-економічної інформації.
 • Складання карт з використанням комп’ютерних технологій та геоінформаційних систем.
 • Web-сайту Державної служби геології та надр України.
 • Web-сайту ДНВП «Геоінформ України.

Це забезпечує можливість застосовування єдиної науково-методичної бази щодо визначення параметрів і показників мінерально-сировинної бази, впровадження уніфікованих методів аналізу і прогнозування розвитку мінерально-сировинної бази, використання уніфікованих загальних правил створення і ведення баз даних, проведення єдиної науково-технічної політики використання комп’ютерного і комунікаційного обладнання.

Складові частини системи – це бази даних; програмне забезпечення інформаційних систем; технічні засоби обчислювальної техніки.
Бази даних включають інформаційні масиви відповідно до основних напрямків діяльності ДНВП “Геоінформ України”.

За допомогою програмного забезпечення інформаційних систем здійснюється накопичення та обробка інформації в базах даних.
Технічні засоби обчислювальної техніки забезпечують функціонування баз даних та програмного забезпечення інформаційних систем.