Рідкі корисні копалини

Нафта та газовий конденсат

Нафта та газовий конденсатЗ усього розмаїття видів природної мінеральної сировини першочергову увагу з позиції забезпеченості сировиною зростаючої світової економіки безсумнівно приваблює невідновлена вуглеводнева сировина – нафта і газ. У ще більшій мірі це питання стосується ресурсозабезпечення нашої країни, де саме ці енергоносії є основою всього виробничого комплексу країни, її експорту і джерелом левої частки валютних доходів. В Україні нараховується 190 родовищ нафти і 211 родовищ газового конденсату.

Нафти родовищ України переважно легкі, малосірчисті, малосмолисті, парафінові, малов`язкі. Основні запаси і видобуток нафти приурочені до Східного регіону, де зосереджено 53,35% розвіданих запасів і видобувається 76,15% від загального видобутку України. На родовищах Західного регіону ці показники становлять відповідно 34,16% та 23,39%. На родовищах Південного регіону відповідно 12,5% та 0,46%.

Балансові (видобувні) запаси нафти вироблені на 72% , а конденсату – на 57%. Динаміка видобутку нафти з газоконденсатом по роках свідчить про скорочення обсягів видобування. Головним нафтовидобувним підприємством України є ПАТ “Укрнафта”.
Газоконденсатні поклади в Україні , в основному, зосереджені в палеозойських відкладах Східного регіону, незначні – в кайнозойських відкладах Західного та Південного регіонів та мезозойських відкладах Півдня.

Бітум нафтовий

Нафтовий бітум виявлено на Орховицькому нафтогазовому родовищі, яке знаходиться у Львівській області і розташоване в північно-західній частині Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Запаси його вважаються незначними, щорічний видобуток складає 3 тис.т.
Дослідно-промислова розробка родовища нафтового бітуму проводиться ПАТ”Укргазвидобування”.