Газоподібні корисні копалини

Газ природний

Газ природнийПриродний газ – це найдинамічніший у структурі світового енергоспоживання енергоносій, хоча його частка в загальному енергетичному балансі на даний момент дещо поступається нафті і вугіллю. Він сьогодні є найбільш ефективним з економічної точки зору і, що особливо важливо, екологічно найбільш чистим енергоносієм. Основними факторами, що сприяють зростанню споживання газу, є: повсюдне збільшення числа електростанцій, що працюють на ньому, розширення його використання в житлово-побутовій сфері, також явне зниження в останні десятиліття привабливості ядерної енергетики та подальше повсюдне загострення екологічних проблем.

Природний газ – відносно молодий енергоносій, що вже саме по собі дозволяє допускати, що його природні запаси ще досить далекі від вичерпання, оскільки залишаються ще території, де необхідно продовжувати геологорозвідувальні роботи. В Україні забезпеченість видобутку запасами природного газ становить 45 років.

В Україні нараховується 410 родовищ нафти та газу, більша частина яких є комплексними, з них: 77 нафтових, 103 газових, 13 нафтогазових та газонафтових, 115 газоконденсатних, 102 нафтогазоконденсатних та газоконденсатнонафтових. У промисловій розробці знаходяться 252 родовища. Основними газовидобувними підприємствами є ПАТ“Укргазвидобування” та ПАТ“Укрнафта” НАК “Нафтогаз України”.

Родовища нафти та газу в Україні зосереджені в трьох регіонах: Східному, Західному та Південному.
Східний нафтогазоносний регіон є наймолодшим за часом відкриття промислових родовищ вуглеводнів і найбільшим за обсягом розвіданих запасів та видобутком нафти та газу.

Родовища нафти та газу Східного регіону приурочені до Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області, що є частиною Прип’ятсько-Донецької нафтогазоносної провінції та північної околиці складчастого Донбасу. Основні поклади нафти та газу приурочені до кам’яновугільних і нижньопермських утворень. Поодинокі поклади виявлені в осадочних породах юри, тріасу, девону та в докембрійських кристалічних утвореннях.

Західний нафтогазоносний регіон складається з двох провінцій: Балтійсько-Переддобруджинської та Карпатської.
Поклади газу та нафти пов`язані з колекторами кембрію, силуру і девону Львівського палеозойського прогину, відкладами юри, крейди, палеогену, неогену (баден, сармат) Більче-Волицької зони, палеоцену, еоцену та олігоцену Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину, крейди і палеоцену Складчастих Карпат, крейди, палеогену та неогену (баден, сармат) Закарпатського прогину.

Південний нафтогазоносний регіон включає південну ланку Балтійсько-Переддобруджинської та Причорноморсько-Північно-Кавказько-Мангишлацької провінції.

Нафтогазоносними комплексами є: силурійсько-нижньокам’яновугільний, пермсько-тріасовий, юрський, нижньокрейдяний, верхньокрейдяний, палеоцен-еоценовий, майкопський і середньоміоцен-пліоценовий.

Основною складовою частиною природного газу є метан. Крім нього до складу входять його найближчі гомологи: етан, пропан, бутани, гелій. За складом газ родовищ різний. Середній вміст етану, пропану, бутанів у вільному газі становить відповідно: 5,58; 2,06; 0,74%; гелію – 0,07%.

Запаси природного газу (вільного+розчиненого) складають: балансові (видобувні) – 993,3 млрд. м3, позабалансові та умовно балансові – 20,5 млрд. м3. Слід зазначити, що 96,2% запасів газу зосереджені на 376 родовищах суші, а 3,8% – на 15 родовищах шельфу Азовського і Чорного морів. По адміністративних областях розподіл запасів є неоднорідним . Найбільш забезпеченими запасами газу є Харківська і Полтавська області в Східному регіоні, Львівська та Івано-Франківська в Західному регіоні.

Динаміка видобутку природного газу по роках показує відносну стабільність обсягів видобутої продукції за останні роки (середньорічний видобуток природного газу складає 20 млн.м3).

Супутні компоненти природного газу

Гелій

Наявність гелію в промислових кондиціях має стратегічно важливе значення для розвитку оборонної промисловості України. Це «золотий» елемент для високих технологій.

Самостійних родовищ гелій не утворює, а зустрічається як супутній компонент вільного та розчиненого у нафті газу на нафтогазових родовищах. Запаси газу, який містить гелій складають 45%.

Основні запаси гелію зосереджені в палеозойських відкладах Східного регіону, незначна кількість – в мезозойських (Рибальське і Більське родовища) та протерозойських (Юріївське родовище). У Західному регіоні запаси гелію обліковані тільки на Локачинському родовищі.

З видобутого газу гелій поки що не вилучається.

Етан, пропан, бутани

Наявність етан-пропан-бутанових компонентів у природному газі – це насамперед джерела постачання газовими балонами населення віддалених від магістральних газопроводів не газифікованих сіл і міст, палива для автомобілів. Промисловостю випускається суміш пропана і бутанів з містом вуглеводнів не менш 75%.

Самостійних родовищ етан, пропан, бутани не утворюють, а зустрічаються як супутні компоненти вільного та розчиненого у нафті газу на родовищах нафти та газу.

Запаси етану, пропану і бутанів в природному газі підраховані на 214 родовищах. Середній вміст етану – 82,7 г/м3. Запаси газу (вільний, газових шапок, розчинений), який вміщує етан, дорівнює 946 млрд. м3. При видобутку газу етан не вилучається, щорічно втрачається більш 1 млн.т.

Середній вміст пропану – 63,8 г/м3. Запаси газу (вільний, газових шапок, розчинений), який вміщує пропан, дорівнює 944,2 млрд. м3.

Середній вміст бутанів – 22 г/м3. Запаси газу (вільний, газових шапок, розчинений), який вміщує бутани, дорівнює 1054,0 млрд м3.

При видобутку газу з надр вилучено пропану менше 1 млн. т, в тому числі 0,5 млн.. – втрати; бутанів – 0,3 млн. т, у т.ч. – втрати 0,2.

Слід зазначити, що видобуток пропан-бутанів здійснюється газопромислами ПАТ «Укргазвидобування».

Газ метан вугільних родовищ

Основним компонентом газів вугільних родовищ є метан, вміст якого складає 80-90 % і більше. Метан, з одного боку, є вибухо- і викидонебезпечною речовиною і перешкоджає видобутку вугілля, а з іншого – цінною корисною копалиною.
Метан, як супутня корисна копалина, вміщується у вугільних пластах карбонового віку в Донецькому та Львівсько-Волинському басейнах. Природна метаноносність вугленосних відкладів змінюється від 5 до 30 м3/тонну сухої беззольної маси (с.б.м.) у Донецькому і від 5 до 27 м3/т с.б.м. у Львівсько-Волинському басейнах.

Запаси метану підраховані у робочих вугільних пластах, пластах-супутниках, пісковиках. В Україні балансові запаси газу-метану вугільних родовищ становлять понад 340 млрд. м3. Загальні ж ресурси шахтного метану в Україні оцінюються фахівцями від 12 до 25 трлн. м3, з них видобувні складають 3 – 3,5 трлн. м3. Запаси метану підраховані у робочих вугільних пластах, пластах-супутниках, пісковиках.

В даний час газ-метан при видобутку вугілля переважно втрачається. Вилучений метан використовується переважно в котельнях. Лише незначна частка його використовується для заправлення автотранспорту.