Горючі корисні копалини

Серед відомого комплексу природних копалин, що відносяться до паливно-енергетичної групи, одне з основних з використання в народному господарстві займають горючі корисні копалини.

Горючі корисні копалини зустрічаються в природі в газоподібному, рідкому та твердому станах:

  • До газоподібних відносяться: газ природний, гелій, етан, пропан, бутани та газ (метан) вугільних родовищ.
  • До рідких: нафта, конденсат газовий та бітум нафтовий.
  • До твердих: вугілля буре, бітум (у бурому бітумвміщуючому вугіллі), вугілля кам’яне, торф.

Газоподібні корисні копалини

Газоподібні корисні копалини
Природний газ – це найдинамічніший у структурі світового енергоспоживання енергоносій, хоча його частка в загальному енергетичному балансі на даний момент дещо поступається нафті і вугіллю. Він сьогодні є найбільш ефективним з економічної точки зору і, що особливо важливо, екологічно найбільш чистим енергоносієм.

Рідкі корисні копалини

Рідкі корисні копалини
З усього розмаїття видів природної мінеральної сировини першочергову увагу з позиції забезпеченості сировиною зростаючої світової економіки безсумнівно приваблює невідновлена вуглеводнева сировина – нафта і газ.

Тверді горючі корисні копалини

Тверді горючі корисні копалини
До твердих горючих копалин відносять буре і кам’яне вугілля, торф, горючі сланці. Вугілля – тверда горюча осадочна порода рослинного походження. Україна володіє значними запасами вугілля всіх генетичних стадій вуглефікації – від бурих до антрацитів.