Геологічна вивченість

геологічна вивченість У ДНВП «Геоінформ України» створено автоматизований обліково-інформаційний фонд результатів робіт з геологічного вивчення надр.

Облік геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, геофізичної, еколого-геологічної, геохімічної вивченості проводиться у відповідності до Кодексу України «Про надра», Інструкції «Про порядок обліку результатів робіт з геологічного вивчення надр», яка затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.07.2000 р. №73 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 03.08.2000 р. № 470/4721 та статутом ДНВП «Геоінформ України». Процедура обліку робіт здійснюється за Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 №262 про «Порядок обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр».

Автоматизована база даних (АБД) геологічної вивченості дозволяє на сучасному технічному рівні оперативно накопичувати інформацію, працювати в діалоговому режимі, виконувати пошук первинних матеріалів, встановлювати ступінь геологічної вивченості території України.

Пошук інформації здійснюється за критеріями запиту: по адміністративних одиницях, корисних копалинах, авторах видання, видах та стадіях геологорозвідувальних робіт тощо. Розроблені вихідні документи дозволяють провести автоматизований аналіз інформації та оперативно її отримати. База даних геологічної вивченості дозволяє забезпечити органи державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, користувачів надр та громадськості інформацією щодо сучасного стану, перспективи розвитку та екологічних наслідків використання мінерально-сировинної бази.

Відомості про види та обсяги проведених геологорозвідувальних робіт, отримані результати (таблиці, контурні карти і картограми геолого-гідрогеологічної вивченості надр) надаються органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування на їх запит безкоштовно. Користувачам надр усіх форм власності зазначені матеріали надаються на договірній основі відповідно до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995р. N 423 (423-95-п).