Фонд геологічних матеріалів

Фонд  геологічних матеріалів ДНВП “Геоінформ України” – унікальне зібрання геологічних документів, яке є результатом практичної та наукової діяльності багатьох поколінь фахівців геологічної галузі.

Історія функціонування геологічного фонду нараховує понад 90 років. Найдавніша робота, що знаходиться на зберіганні, датується 1895 роком.

Державний інформаційний геологічний фонд України здійснює свою діяльність у порядку, визначеному Законами України, правилами, положеннями, інструкціями, зареєстрованими у Мін’юсті України, державними стандартами та нормативно-правовими актами в геологічній галузі з врахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері архівної справи.

Основним призначенням фонду є накопичення, зберігання та надання для користування інформації про результати геологічного вивчення та використання надр.

У сховищах фонду нараховується понад 54 тисяч геологічних звітів (більше 170 тисяч одиниць зберігання) з геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, тематичних, науково-дослідних, дослідно-методичних та інших робіт, в яких міститься інформація щодо геологічного вивчення території України.

Розподіл геологічних звітів, що зберігаються в геологічному фонді

Щорічно геологічний фонд поповнюється на 400 – 450 геологічних звітів.

Кількість звітів, прийнятих на збереження, шт

Можливість користуватися геологічними матеріалами надається близько 4000 відвідувачам на рік, які опрацьовують понад 20 тисяч одиниць зберігання фондових геологічних матеріалів.

Геологічні матеріали зберігаються у вигляді книг, папок, альбомів, зошитів у спеціалізованих приміщеннях.

 

Фонд  геологічних  матеріалів

Умови зберігання фондових геологічних матеріалів  у геологічному фонді ДНВП “Геоінформ України” відповідають вимогам “Положення про умови зберігання архівних документів”, затвердженому наказом Державного комітету архівів України від 15.01.2003 р. №6, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.02.2003 р. за №89/7410.

Приміщення сховищ ДНВП “Геоінформ України” обладнано пожежною сигналізацією, яка виводиться на пости охорони та пульт централізованого спостереження. Регулярно здійснюється контроль температурно-вологісного режиму зберігання матеріалів, забезпечується належний санітарно-гігієнічний режим зберігання документів.

З метою забезпечення належного фізичного стану геологічних матеріалів постійно проводяться реставраційно-відновлювальні роботи.